1. Reserveren
 • Via de website kan een kampeerplaats en/of een huurtent worden gereserveerd. Deze reservering is voor partijen bindend.
 • Met het reserveren worden deze reserveringsvoorwaarden tussen huurder en verhuurder (T’Asteria) van kracht.
 • De opdrachtgever van de reservering (huurder) is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de reservering, zowel van zichzelf, als van zijn medereizigers.
 1. Reserveringsopdracht en betaling
 • Iedere reserveringsopdracht wordt door T’Asteria bevestigd d.m.v. een reserveringsbevestiging.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging betaalt huurder een aanbetaling van € 100,– per week. Dus bij een boeking van 2 weken is de aanbetaling € 200,–. Gegevens over de manier van aanbetaling staan op de reserveringsbevestiging. Op het moment dat de aanbetaling binnen is bij T’Asteria, is uw reservering definitief.
 • Het restant van de huursom dient binnen 5 dagen na aankomst contant of per creditcard te worden voldaan.
 • De huurder is het volledige bedrag van de huursom aan T’Asteria verschuldigd, inclusief alle gedane bestellingen, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.
 • Bij niet tijdige aanbetaling is T’Asteria gerechtigd de reservering te annuleren.
 1. Annulering door huurder
 • Annulering door huurder dient per e-mail doorgegeven te worden aan T’Asteria.
 • Na ontvangst van de annulering stuurt T’Asteria een bevestiging van de annulering.
 • Bij annulering binnen 7 dagen na de reserveringsbevestiging, wordt de aanbetaling teruggestort door T’Asteria.
 • Bij annulering na deze 7 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder het volledige bedrag verschuldigd.
 • Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de huurder daarvoor digitaal toestemming verkrijgt van T’Asteria.
 1. Annulering door T’Asteria
 • Indien door omstandigheden T’Asteria gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal T’Asteria huurder hiervan direct op de hoogte brengen, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
 • Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de huurder zal T’Asteria onmiddellijk het gehele door huurder reeds betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 1. Annuleringsverzekering
 • T’Asteria adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering.
 1. Aansprakelijkheid van de huurder
 • Tijdens het verblijf op T’Asteria is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde tent en inrichting, de gehuurde tentplaats en alle zaken die bij het gehuurde behoren.
 • Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel vergoeden aan verhuurder.
 1. Aansprakelijkheid van de verhuurder
 • T’Asteria kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders.
 • T’Asteria is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.
 • Gebruik van de faciliteiten en het eigen terrein van T’Asteria is voor eigen risico van de huurder.
 1. Klachten
 • Wij vragen u om klachten direct met ons te overleggen en wij zullen deze in alle redelijkheid en billijkheid verhelpen.
 1. Aankomst en vertrek
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur gebruik maken van de door u gereserveerde tentplaats,caravanplaats,huurtent of safaritent.
 • U dient het gehuurde op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur (huurtenten) en 10.30 uur (camping) te verlaten.
 • U dient uiterlijk de avond voor vertrek eventuele overige kosten contant te voldoen.
 • U dient voor vertrek het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als bij aankomst.
 1. Campingregels
 • Houdt u er op uw aankomstdag rekening mee dat de receptie gesloten is tussen 12.00 en 15.00 uur, inchecken is dan dus niet mogelijk.  Indien u tussen 12.00 uur en 15.00 uur arriveert, vindt u op de deur van de receptie een aankomstlijst met uw naam en het nummer van  u gereserveerde plaats. U kunt uw tent direct opzetten op de toegewezen plaats of wachten tot de siësta is afgelopen is. Wij helpen u dan met de bagage op de plaats te brengen. Wanneer u een huurtent of safari heeft gereserveerd vragen wij u  om te wachten bij de receptie.
 • Tussen 12.00 en 15.00 uur (siësta) en 21.00 uur en 08.00 uur wordt iedereen verzocht de rust op de camping te respecteren.
 • Parkeren bij de tent is niet mogelijk. De camping beschikt over een parkeerplaats. Bij de kampeerplaatsen voor caravan en vouwwagen mag geparkeerd worden tussen 8 en 21 uur.
 • Honden zijn niet toegestaan. 
 • Bezoekers zijn toegestaan mits deze aangemeld zijn bij de receptie.                                                                                                                                       

                                                                                                Wij wensen u een prettig verblijf bij ons!!